Vi tar gemensamt ansvar för regionsjukvård, utbildning och forskning i mer än halva Sverige

Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.

Region Norrbotten Region Västerbotten Region Jämtland Härjedalen Region Västernorrland

Norrlandstingens Regionförbund (NRF) är ett kommunalförbund som bildades 2005 av Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och  Region Norrbotten. Regionförbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter (länk till förbundsordning). I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från varje landsting/region (länk till Förbundsdirektionen). Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionens utvecklingsplan för cancervården. Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet (länk till arbetsordning). Länk till vår gamla hemsida