Vi tar gemensamt ansvar för regionsjukvård, utbildning och forskning i mer än halva Sverige

Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.

Region Norrbotten Västerbottens läns landsting Region Jämtland Härjedalen Landstinget Västernorrland

Norrlandstingens Regionförbund (NRF) är ett kommunalförbund som bildades 2005 av landstingen i norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och  Region Norrbotten. Regionförbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter (länk till förbundsordning). I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundets högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från varje landsting (länk till Förbundsdirektionen). Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionens utvecklingsplan för cancervården. Samverkan inom regionen sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet (länk till arbetsordning). Länk till vår gamla hemsida