Ansökan till kliniskt forskningscentrum i Umeå är öppen

Nu är ansökan öppen för kliniskt forskningscentrum vid Västerbottens läns landsting, för studier med studiestart hösten 2018.

Kliniskt forskningscentrum (KFC) är en för landsting och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. Verksamheten är öppen för forskare från alla landstingsverksamheter och universitetsenheter, som efter ansökningsförfarande beviljats plats.

Ansökan görs i det elektroniska ansökningssystemet Researchweb  . Klicka på ”Ansök om medel” så kommer du till inloggning där du kan logga in eller skapa ny användare.

Under 2018 finns KFC i tillfälliga lokaler p g a renovering, detta kan eventuellt innebära något reducerad kapacitet att ta emot nya studier.

Välkommen med din ansökan senast 18 april klockan 24.00
Läs mer om KFC i Umeå här: https://www.vll.se/startsida/forskning-och-utveckling/forskning/stod-till-forskning/kliniskt-forskningscentrum
Är du intresserad av att göra en studie på något av våra andra KFC i norra sjukvårdsregionen? Du hittar kontaktuppgifter till respektive KFC här:
http://www.norrlandstingen.se/forskning/forum-norr-for-klinisk-forskning/kliniska-forskningscentrum/