Ansökningsomgången för KFC Umeå våren 2018

Kliniskt forskningscentrum (KFC) vid Norrlands universitetssjukhus är en för landsting och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. Verksamheten är öppen för forskare från alla landstingsverksamheter/universitetsenheter, som efter ansökningsförfarande beviljats plats.

Ansökan görs i det elektroniska ansökningssystemet Researchweb 

Klicka på ”Ansök om medel” så kommer du till inloggning där du kan logga in eller skapa ny användare.

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer KFC Umeå att flytta till tillfälliga lokaler p g a renovering, detta kan innebära något reducerad kapacitet att ta emot nya studier.

Välkommen med din ansökan senast 20 oktober 2017 klockan 24:00