Forskning

Kompetensförsörjning och utveckling av forskningsverksamheten i regionen är prioriterade områden i förbundets verksamhet.

En gemensam inriktning på samverkan kring forskning beslutades 2008, reviderades 2013. Regionens arbete inom området samordnas på tjänstemannanivå i FUI-rådet som utgörs av landstingets/regionernas forskningschefer, regionens universitet samt förbundsdirektören.

På initiativ av förbundet påbörjades 2009 en plattform för att utveckla klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN).

Norrlandstingen finansierar gemensamt forskningsanslaget Visare Norr. FUI-rådet beslutar om tilldelningen.