Forum Norr – för klinisk forskning

Forum Norr – för klinisk forskning är en plattform av forskningsstödjande infrastruktur gemensam för de fyra norra landstingen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Vi är också stolta över att vara en regional nod för norra delen av Sverige inom den nationella satsningen för klinisk forskning som Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige leder.

Regionen har en lång tradition kring uppbyggnad av biobanker, register och genomförande av befolkningsundersökningar med långa uppföljningstider och högt deltagande. Dessa unika samlingar vill norrlandstingen ytterligare utveckla i det regionala och nationella samarbetet för att förstärka norra Sveriges kapacitet att genomföra unika akademiska och industriinitierade studier. Forum Norr vilar på samverkan mellan landstingens FoU-organisationer och Regionalt cancercentrum Norr, Biobanken Norr, Registercentrum Norr tillsammans med Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Vårt mål är att underlätta genomförandet av studier, öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland samt utgöra en ingång för företag och akademi.

Vi erbjuder:

  • en bro mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi
  • en ingång för forskare och företag till studiepatienter från halva Sverige – hela Norrland!
  • en forskningsstödjande plattform i samverkan mellan kliniska forskningscentrum i fyra landsting med GCP-utbildade forskningssköterskor
  • adminstrativt stöd för rådgivning, ansökningar, monitorering med mera
  • utbildning och support i Good Clinical Practice
  • kontaktpunkt för forskningssjuksköterskor, Regionalt cancercentrum norr, Registercentrum norr samt Biobanken norr och förmedling av kontakter till övrig infrastruktur för klinisk forskning i regionen
  • statistiker för rådgivning och uppdrag
  • projektledning av hög kvalité med GCP-utbildad studiepersonal

Vi är stolta över att bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och tandvård.

 

Forum Norr – för klinisk forskning

 

english flag

For information in English click here