Forskningsstöd i norra sjukvårdsregionen

 

ForumNorr

 

Önskar du genomföra en klinisk studie i norra sjukvårdsregionen? Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är en plattform av forskningsstödjande infrastruktur gemensam för Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Vårt mål är att underlätta genomförandet av studier, öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland samt utgöra en ingång för företag och akademi.

Vi erbjuder bland annat:

• Administrativt stöd för rådgivning, ansökningar, monitorering med mera
• Tillgång till kliniska forskningscentrum med standardiserad utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor
• Feasibilityförfrågningar i hela norra sjukvårdsregionen
• Resurser för att möjliggöra en studie inom alla fyra norrlandsting
• Utbildning och support i Good Clinical Practice
• Kontaktpunkt för forskningssjuksköterskor, Regionalt cancercentrum norr, Registercentrum norr samt Biobanken norr och förmedling av kontakter till övrig infrastruktur för klinisk forskning i regionen
• Statistiker för rådgivning och uppdrag
• Projektledning av hög kvalité med GCP-utbildad studiepersonal
• En bro mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi
• En ingång för forskare och företag till studiepatienter från halva Sverige – hela Norrland!

Forum Norr är en av sex regionala noder i Kliniska Studier Sverige, en nationell satsning för klinisk forskning initierad av Vetenskapsrådet. Via Kliniska Studier Sverige kan vi förmedla kontakten till prövare och studiedeltagare i hela Sverige.

Vi på Forum Norr är stolta över att bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och tandvård.