Clinical Trial Unit (CTU)

Clinical Trial Unit (CTU) är administrativ stödfunktion för klinisk forskning – akademikerinitierad och företagssponsrad. CTU finns i Umeå, Region Västerbotten men verksamheten är tillgänglig för uppdragsgivare i hela Norra sjukvårdsregionen inklusive kliniska forskare vid regionens tre universitet.

CTU har kompetens att bistå i flertalet av den kliniska forskningens utmaningar – ansökningar, projektplanering, GCP-utbildning, monitorering med mera.

Kortare rådgivning kring forskningsrelaterade frågor är kostnadsfritt, engagemang som kräver mer omfattande arbete debiteras.

Exempel på tjänster;

  • Anmälan till ClinicalTrials.gov
  • Ansökningar till Etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket
  • Förmedla kontakt till statistiker
  • Monitorering
  • Projektledning
  • Skriva studieprotokoll, tillverka Case Report Form (CRF)
  • Support i Good Clinical Practice (GCP)-frågor
  • Support vid avtalsskrivning, exempelvis mellan klinik och läkemedelsföretag.
  • Säkerhetsrapportering/Rapportering av Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions (SUSARs)
  • Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

CTU har ett nätverk för forskningssköterskor och annan personal som jobbar med klinisk forskning. Varje termin ordnas för nätverket informationstillfälle kring aktuella forskningsfrågor och ibland kortare utbildningar. För att ansluta till nätverket, mejla ctu@regionvasterbotten.se

CTU är processledare för den regionala satsningen Kliniska Studier Sverige – Forum Norr.

Som stöd för kvalitetssäkring och vid GCP-frågor anlitar CTU Anders Hellgren vid Hellgren GCP Consulting AB. Anders har gedigen erfarenhet inom området GCP och kliniska prövningar.

Kontakt CTU

Maila: ctu@regionvasterbotten.se.

Projektflöde CTU