Kliniska forskningscentrum

Rntgenskterska och patient p Norrlands universitetssjukhus i Ume.
Önskar du bedriva en klinisk studie men saknar lokaler eller utrustning? Norra sjukvårdsregionens fyra kliniska forskningscentrum (KFC) erbjuder lokaler för klinisk forskning, standardiserad utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor.

KFC är en gemensam resurs för regioner och universitet för patientnära klinisk forskning. Här bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier.

Kliniska forskningscentrum finns i Sunderbyn, Sundsvall, Umeå och Östersund. Detta vilket möjliggör gemensam inklusion av studiepatienter i hela norra regionen. Kontakta din aktuella KFC för att få veta vilka resurser som finns på respektive ort.

KFC Sunderbyn – Region Norrbotten Kontaktperson: Fiona Murray Fiona.murray@norrbotten.se  

KFC Sundsvall – Region Västernorrland Kontaktperson: Beatrice Backman Lönn beatrice.backman.lonn@lvn.se

KFC Umeå – Region Västerbotten Kontaktperson: Inger Arnesjö inger.arnesjo@umu.se

KFC Östersund – Region Jämtland Härjedalen Kontaktperson: Agneta Lindberg agneta.lindberg@regionjh.se
eller
Anna Eriksson anna.eriksson@regionjh.se