Om oss

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är norra regionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science med målsättning att underlätta för klinisk forskning och erbjuda tillgängligheten till studiepatienter i hela Norrland.

Plattformen vilar på samverkan mellan regionens FoU-organisationer, regionalt cancercentrum, biobanker, registercentrum och de tre regionala universiteten.
Forum Norr erbjuder en ingång för forskare och företag och samordnar därigenom norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala och nationella studier.

Forum norr är en av sex regionala noder – en vid varje sjukvårdsregion – som bygger upp Kliniska Studier Sverige. Läs mer om Kliniska Studier Sverige på kliniskastudier.se.