Statistik i klinisk forskning

Inom Forum Norr finns ett statistikernätverk där representanter från alla fyra norrlandstingen deltar. Genom detta nätverk kan vi erbjuda stöd och statistisk rådgivning för forskare och andra aktörer över hela norrlandsregionen.

Inom nätverket finns bred kompetens inom såväl kliniska forskningsstudier såsom epidemiologiska studier och registerstudier. Statistisk rådgivning kring studiedesign, datahantering, urvalsberäkningar och analysmetoder är exempel på tjänster som erbjuds.

Kontakta oss gärna med dina förfrågningar angående statistikerstöd:
Kristin Ahlm
Forskningskoordinator
Region Västerbotten
Tel: 072 – 542 05 29
kristin.ahlm@regionvasterbotten.se

Kompendier för statistisk bearbetning i SPSS och Excel
Forum norr har tagit fram ett antal kompendier för grundläggande statistisk bearbetning som kan fungera som stöd för forskare och doktorander. Se länkar nedan.

Gillade du dokumenten eller är det några dokument ni saknar – skicka gärna ett mail och berätta.

Rådgivning av statistiska metoder vid ansökan om forskningsmedel
Via Registercentrum Norr ges möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker innan ansökan om forskningsmedel lämnas in. Läs mer här:
Rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer