Utbildningar

Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 21 mars 2018.

Grundkursen i Good Clinical Practice (GCP) vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Kursen hålls på plats i Umeå med möjlighet till deltagande via videolänk från Region Norrbotten, Landstinget i Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Information om kursen samt instruktioner för anmälan:
GCP Grundkurs (pdf)

————————————————————————–

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 22 mars 2018.

Fördjupningskursen vänder sig till dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper.

Detaljerat program samt instruktioner för anmälan:
GCP Fördjupningskurs (pdf)

————————————————————————–

Ordning och reda i data med SPSS

Nästa kurstillfälle: 17 maj 2018.

I denna kurs arrangerad av landstingsstatistiker i norra sjukvårdsregionen tränar vi på smarta metoder för att skapa ordning och reda i forskningsdata. Kursen hålls i SPSS.

Detaljerat program samt instruktioner för anmälan:
Ordning och reda i data med SPSS

————————————————————————-

Forskarnivåkurs i registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister (2 hp)

Registercentrum Norr arrangerar tillsammans med Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin (Epidemiologi och global hälsa) vid Umeå universitet regelbundet en introduktionskurs i registerforskning. Kursen är en vecka och ger 2 hp. Nästa kurstillfälle är 23-27 oktober 2017.

Kursen behandlar ämnen som:

 • Innehåll och uppbyggnad av kvalitetsregister samt introduktion till vilka register som finns
 • Lagstiftningen kring kvalitetsregister
 • Statistiska metoder (teori och praktiska övningar)
 • Samkörning av data från olika register
 • Användning av biobanker i registerforskning
 • Patientrapporterade utfallsmått
 • Praktiska aspekter kring registerforskning, dvs. hur man går tillväga om man vill forska med hjälp av kvalitetsregister

Mer information om kursen och information om anmälan kommer finnas i Medicinska fakultetens kurskatalog: Kurskatalog

Vid frågor kontakta:
Karin Sikström, Registercentrum Norr
Tfn: 090 – 785 72 89,  E-post: karin.sikstrom@vll.se

Kursplan

RCNUmu

 

————————————————————————–

 Good Clinical Practice

 • Introduktion GCP

Anordnas två gånger årligen, endags-grundkurs i Good Clinical Practice (GCP). Kursen ger översiktliga kunskaperna i regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomomförande och avslutande av kliniska studier. Kursen vänder sig till dem som har intresse av kliniska prövningar; prövare i kliniska läkemedelsstudier så som andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen. Även andra kliniska forskare och forskningspersonal är välkomna och har nytta av kursen. Efter genomförd kursdag får deltagarna ett kursintyg. Grundkursen hålls en gång under hösten (september-oktober) och en gång under våren (februari-mars). Utbildningstillfälle: Good Clinical Practice (GCP)

 •  Introduktion GCP via videolänk

Minst ett av utbildningstillfällen enligt ovan ges också via videolänk till de övriga landstingen som ingår i Forum Norr; Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen.

 •  Forskarutbildningskurs i GCP (1hp)

Ett av tillfällen enligt ovan ingår även i Umeå universitets forskarutbildningsprogram.
http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

 •  Fördjupningskurs i GCP

Arrangeras en gång om året (mars-april). Kursen vänder sig till personer som har tidigare gått grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserade av att fördjupa sina kunskaper. Den kan lämpligt användas som en regelbunden uppdatering av GCP-kunskaperna. På grund av kursens interaktiva natur (workshops / gruppdiskussioner ingår) går den inte på video, men deltagare från de övriga landstingen i Forum Norr är välkomna att delta på plats i Umeå.

 •  Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete (4,5 hp)

Forum Norr (via Clinical Trial Unit) koordinerar Umeå universitets forskarutbildningskurs ”Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete”. Denna kurs består av en omfattande genomgång av GCP, ansökningsprocedurerna, registrering av studier, säkerhetsrapportering, lagar och förordningar under två dagar. Därefter ska studenterna göra ett hemmaarbete som sedan redovisas och kommenteras/godkänns under två dagar. Genomförd forskarutbildningskurs ger till 4,5 hp. http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Forskningssköterskenätverk

CTU anordnar regelbundet träffar för forskningssköterskor och annan personal som arbetar med klinisk forskning inom Västerbottens läns landsting/Umeå universitet. Under träffen tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges.
Liknande lokala träffar ordnas i de övriga landstingen som ingår i Forum Norr.

 Registerforskning

 •  Forskarnivåkurs i registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister (2 hp)

Registercentrum Norr anordnar en gång årligen tillsammans med Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin (Epidemiologi och global hälsa) vid Umeå universitet en forskarutbildningskurs med särskild inriktning på kvalitetsregister, som en introduktionskurs i registerforskning. Kursen sträcker sig över fem dagar och ger 2 hp. http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/
——————————————————————————

För mer information om aktuella utbildningar, kontakta ctu@vll.se

——————————————————————————-