Utbildningar

Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 9 oktober 2018.

Grundkursen i Good Clinical Practice (GCP) vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Kursen hålls på plats i Umeå med möjlighet till deltagande via videolänk från Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

Information om kursen samt instruktioner för anmälan:
————————————————————————–

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 10 oktober 2018.

Fördjupningskursen vänder sig till dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper. Gästföreläsare på fördjupningskursen är ordförande från regionala Etikprövningsnämnden i Umeå och representant från Läkemedelsverket.

Detaljerat program samt instruktioner för anmälan:
GCP-fördjupningskurs

————————————————————————–

Ordning och reda i data med SPSS

Nästa kurstillfälle: 27 september 2018, 13.00-15.00.

I denna kurs arrangerad av landstingsstatistiker i norra sjukvårdsregionen tränar vi på smarta metoder för att skapa ordning och reda i forskningsdata. Kursen hålls i SPSS.

Detaljerat program samt instruktioner för anmälan:
Ordning och reda i data med SPSS

————————————————————————-

Forskarnivåkurs i registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister (2 hp)

Registercentrum Norr arrangerar tillsammans med Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin (Epidemiologi och global hälsa) vid Umeå universitet regelbundet en introduktionskurs i registerforskning. Kursen är en vecka och ger 2 hp. Nästa kurstillfälle är 23-27 oktober 2017.

Kursen behandlar ämnen som:

  • Innehåll och uppbyggnad av kvalitetsregister samt introduktion till vilka register som finns
  • Lagstiftningen kring kvalitetsregister
  • Statistiska metoder (teori och praktiska övningar)
  • Samkörning av data från olika register
  • Användning av biobanker i registerforskning
  • Patientrapporterade utfallsmått
  • Praktiska aspekter kring registerforskning, dvs. hur man går tillväga om man vill forska med hjälp av kvalitetsregister

Mer information om kursen och information om anmälan kommer finnas i Medicinska fakultetens kurskatalog: Kurskatalog

Vid frågor kontakta:
Karin Sikström, Registercentrum Norr
Tfn: 090 – 785 72 89,  E-post: karin.sikstrom@vll.se

Kursplan

RCNUmu

 

——————————————————————————-

Forskningssköterskenätverk

CTU anordnar regelbundet träffar för forskningssköterskor och annan personal som arbetar med klinisk forskning inom Västerbottens läns landsting/Umeå universitet. Under träffen tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges.
Liknande lokala träffar ordnas i de övriga landstingen som ingår i Forum Norr.

För mer information om aktuella utbildningar, kontakta ctu@vll.se

——————————————————————————-