Norrlandspriset

År 2015 beslutades att vartannat år dela ut ett pris till två forskare som gjort betydande insatser för forskningen i Norrland enligt kriterier nedan. Priset delas ut av regionstyrelsens ordförande eller direktör i den region där den regionala forskningskonferensen hålls.

  • Pris 1 – Framgångsrik forskningssamverkan i Norrland. Detta pris delas ut till etablerad forskare som erhållit upprepade anslag från VisareNorr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoUU-samverkan, är väl etablerad, har god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen har på ett konstruktivt sätt verkat för att utveckla forskning och utbildning regionen.
  • Pris 2 – Lovande yngre forskare i Norrland. Detta pris delas ut till en forskare som nyligen disputerat (senaste sju åren) och som efter detta etablerat forskningssamarbete inom den norra regionen genom att bilda en ny god, och fruktbar forskningsmiljö. Forskaren har också uppvisat goda forskningsresultat samt producerat meriterande publikationer.

Pristagare år 2017:

Anders Behndig, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, oftalmiatrik Umeå Universitet och överläkare vid Ögonkliniken i Umeå har tilldeltats pris 1.

Johan Styrke, läkare Urologkliniken Sundsvall har tilldeltas pris 2.