Genombrott i forskningen kring Skelleftesjukan

Ett nytt läkemedel verkar kunna få nervskador att minska vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, i Sverige kallad Skelleftesjukan. Resultatet är att betrakta som ett genombrott, säger professor Ole Suhr till Dagens Medicin.

– Det här är en sjukdom som tidigare ansetts vara irreversibel. Men för första gången ser det nu ut som att symtomen kan minska, åtminstone på gruppnivå. Det är remarkabelt, säger Ole Suhr.

Läs artikeln i Dagens Medicin här:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/21/genombrott-med-genterapi-mot-skellefteasjukan/

Ole Suhr är verksam vid FAP-teamet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som erbjuder specialiserad vård till patienter från hela landet med sjukdomen. De nya resultaten gäller en fas 3-studie som har genomförts på kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.