Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra regionen, 30 ECTS

Vi vill påminna forskningsintresserade ST-läkare och specialistläkare samt deras handledare från alla specialiteter om att vi startar nästa kurs ”Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra regionen, 30 ECTS” i januari 2018.

Kursen är forskningsförberedande men också godkänd som forskarutbildningskurs vid medicinsk fakultet, Umeå Universitet.
Mer information och ansökningsblankett finns här.

Vänligen
Karin Hedlund
Allmänmedicin
Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Telefon 090-785 68 21, 0722-17 61 30