Kurser, konferenser, seminarier

 

UTBILDNINGAR 2018

Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Östersund, Clarion Hotel Grand

Fortbildning: Fukt i byggnaden, Östersund 2018-05-22–2018-05-23.

Presentationer 22-23/5

Fukt och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin Umeå.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas Yrkesdermatologen Umeå.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

Kap 1 – Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2 – Fukt i material och fukttransport. Anders Jansson, RISE.

Kap 3 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4 – Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6 – Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7 – Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

18/4 Hand-armvibrationer, Österund, Hotell Clarion Grand

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Östersund 2018-04-18.

10/4 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Umeå, Umeå Folkets Hus

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Umeå 2018-04-10.

Presentationer ADA+ 10/4

ADA+. Therese Eskilsson, Tina Mårdvall, Sofia Nording – stressrehabiliteringen Västerbotten.

ADA+. Lisbeth Slunga Järvholm, arbets- och miljömedicin Västerbotten.

21/2 Spirometri, Umeå, Hotell Björken

Fortbildning: Spirometri. Umeå 2018-02-21.

Presentationer från 21/2

Spirometri FHV. Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå.

Spirometri. Helén Bertilsson, arbets- och miljömedicin Umeå.

6/2 Nätverksträff ergonomer Norrland, Sundsvall, Quality Hotel

Nätverksträff Ergonomer Norrland, Sundsvall 2018-02-06.

Presentationer från 6/2

Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta. Thomas Torstensson, Länssjukhuset Sundsvall.

Vibrationer och kyla. Daniel Carlsson, Länshälsan Sundsvall.

Vibrationsstickan Ergoarmmeter. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Handintensivt arbete. Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå.

23/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Sundsvall, Quality Hotel

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Sundsvall 2018-01-23.

24/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Östersund, OSD Kongress

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Östersund 2018-01-24.

Presentationer ADA+ Sundsvall/Östersund 23 och 24 januari

ADA+ Sundsvall/Östersund. Lisbeth Slunga Järvholm: Arbets- och miljömedicin. 

ADA+ Sundsvall/Östersund. Therese Eskilsson, Sofia Nording, Maud Steneberg: Stressrehab.

UTBILDNINGAR 2017

15-16/11 Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, Umeå

Höstmöte AMM, Umeå 2017-11-15–16.

18-19/10 Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Luleå, Elite Stadshotell

Fukt i byggnaden, Luleå 2017-10-18–2017-10-19.

Presentationer från 18-19/10

Presentation Arbets- och miljömedicin Umeå. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin NUS.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, yrkes- och miljödermatologen NUS.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Kap 1: Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2: Fukt i material och fukttransport . Anders Jansson, RISE.

Kap 3: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4: Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6: Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7: Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

11/10 Hand-armvibrationer, Kiruna, Hotell Scandic Ferrum

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Kiruna 2017-10-11.

28/9 Ventilation och inomhusmiljö – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Umeå, Hotell Björken

Ventilation och inomhusmiljö, Umeå 2017-09-28.

Presentationer från 28/9

Introduktion ventilation och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Klinisk miljömedicin.

Presentation ventilation och inomhusmiljö. Lars Ekberg, CIT Energy Management AB.

5/9 Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå Stadshotell

Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå 2017-09-05.

Presentationer från 5/9

Genus. Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet.

31/5 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Pite havsbad

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Piteå 2017-05-31.

Presentationer från 31/5

Introduktion ADA. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Rehabilitering Stressrehab.

Presentation ADA+. Therese Stenlund, Stressrehab, Umeå.

16-17/5 Miljömedicinsk kurs – Luftföroreningar och ohälsa, Umeå, Beteendemedicin

Presentationer från 16-17/5 nås via länken nedan:

http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/utbildning/miljomedicinsk-kurs-om-luftfororeningar-och-ohalsa-vt17

16/5 Spirometri, Umeå, Hotell Björken

Fortbildning: Spirometri. Umeå 2017-05-16.

Presentationer från 16/5

Spirometri i primär-och företagshälsovård. Martin Andersson, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

Spirometrikedjan. Helén Bertilsson, Sjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

21/2 Nätverksträff ergonomer Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Sundsvall, Quality Hotel

Nätverksträff ergonomer Västernorrland/Jämtland/Härjedalen, Sundsvall 2017-02-21.

Film från 21/2

Fotundersökning med Afshin Amouzandeh, företagsläkare, ortoped, Sundsvall. 

24/1 Informationsdag för Företagshälsovården, Östersund, Grand Clarion Hotel

Informationsdag för Företagshälsovården, Östersund 2017-01-24.

Presentationer från 24/1

Arbetsmedicin Norr 2017. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Riktlinjer för psykisk ohälsa. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Kränkande särbehandling. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Ohälsosam arbetsbelastning. Maria Nordin, Arbetsmedicin Norr.

Ohälsosamma arbetstider. Berndt Karlsson, Arbetsmedicin Norr.

Presentation Arbetsmiljöverket. Anita Israelsson, Arbetsmiljöverket.

Verksamhetsplan 2017. Anita Israelsson, Arbetsmiljöverket.

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2016

9-10/11 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå, SLU

Konferens Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå 9-10 november 2016.

6/10 Informationsdag för Företagshälsovården, Sundsvall, Quality Hotel

Informationsdag för Företagshälsovården, Sundsvall 2016-10-06

Presentationer från 6/10:

Arbetsmedicin Norr 2016. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Kränkande särbehandling. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Ohälsosam arbetsbelastning. Maria Nordin, Arbetsmedicin Norr.

Oregelbundna arbetstider. Berndt Karlsson, Arbetsmedicin Norr.

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket 2016. Anita Israelsson, Arbetsmiljöverket.

20/9 Nätverksträff ergonomer Västerbotten/Norrbotten, Luleå, Quality Hotel

Nätverksträff Ergonomer Norrbotten/Västerbotten, Luleå 2016-09-20

Presentationer från 20/9:

Belastning, genus och hälsa. Charlotte Lewis, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

Fysisk variation och belastningsbesvär. Charlotte Lewis, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

14/9 Informationsdag för Företagshälsovården, Luleå, Elite Stadshotell

Informationsdag för Företagshälsovården, Luleå 2016-09-14

Presentationer från 14/9:

Arbetsmedicin Norr 2016. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Arbetsmiljöverket 2016. Anita Israelsson, Arbetsmiljöverket.

Ohälsosam arbetsbelastning. Maria Nordin, Arbetsmedicin Norr.

Oregelbundna arbetstider. Berndt Karlsson, Arbetsmedicin Norr.

Kränkande särbehandling. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr.

14/9 Miljömedicinskt möte, Väven, Umeå

Miljömedicinskt möte, Umeå 2016-09-14

UTBILDNINGAR VÅREN 2016

28/4 Informationsdag för Företagshälsovården, Umeå, Folkets Hus

Informationsdag för Företagshälsovården. Umeå 2016-04-28

Presentationer från 28/4:

Nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Beatrice Gezelius, Arbetsmiljöverket.

Hur kan vi förebygga och åtgärda kränkande särbehandling? Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr, Umeå.

Arbetsmedicin Norr 2016. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr, Umeå.

Nya riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Lisbeth Slunga Järvholm, Arbetsmedicin Norr, Umeå.

Hur kan vi undvika ohälsa i arbete med oregelbundna arbetstider? Berndt Karlsson, Arbetsmedicin Norr, Umeå.

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, Arbetsmedicin Norr.

Hantera arbetsbelastning – ADI-broschyr. Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket.

Riskbedömning – OSA-info. Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket.

Riskbedömningsmatris. Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket.

22/3 Spirometri, Umeå, Hotell Björken

Fortbildning: Spirometri. Umeå 2016-03-22

Presentationer från 22/3:

Spirometrikedjan. Helén Bertilsson, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

Spirometri i primär- och företagshälsovård. Martin Andersson, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

2/3 Hand- och armvibrationer, Luleå, Quality Hotel

Fortbildning: Hand- & armvibrationer. Luleå 2016-03-02

25/1 Arbetsliv och hälsa, Umeå, Folkets Hus

Fortbildning: Hur kan vi förstå och åtgärda mobbning på jobbet? Umeå 2016-01-25

Presentationer från 25/1:

Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet? Lisbeth Slunga Järvholm, Arbets- och Miljömedicin, Umeå.

Mobbning i arbetslivet. Stefan Blomberg, psykolog/doktorand Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Kränkande särbehandling – En arbetsmiljöfråga. Åsa Sjöström Ross, Arbetsmiljöverket, Region Nord.

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2015

26/10 Arbetsliv och hälsa, Luleå, Kulturens hus

Fortbildning: Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet? Luleå 2015-10-26

Presentationer från 26/10:

Mobbning i arbetslivet. Stefan Blomberg, psykolog/doktorand Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet? Lisbeth Slunga Järvholm, Arbets- och Miljömedicin, Umeå.

Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation – förutsättningar för goda relationer på jobbet. Maria Nordin, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

19/10 Arbetsliv och hälsa, Sundsvall, Söråkers herrgård

Fortbildning: Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet? Sundsvall 2015-10-19

Presentationer från 19/10:

Mobbning i arbetslivet. Stefan Blomberg, psykolog/doktorand Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Hur åtgärdar vi mobbning och hur främjas goda relationer på jobbet? Lisbeth Slunga Järvholm, Arbets- och Miljömedicin, Umeå.

Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation – förutsättningar för goda relationer på jobbet. Maria Nordin, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

19/10 Spirometrikurs för FHV och primärvård, Umeå – FULLT!

Presentationer från 19/10:

Spirometri i primär-och företagshälsovård. Martin Andersson, vikarierande specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

Spirometri. Helén Bertilsson, Sjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

 

UTBILDNINGAR VÅREN 2015

25/5 Kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå, Folkets hus

En fortbildningsdag om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet ägde rum den 25 maj 2015 i Folkets hus i Umeå. Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer samt en artikel som Christina Bodin Danielsson refererade till i sin presentation.   

Presentationer från 25/5:

Introduktion, hälsa i arbetslivet. Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare och docent, arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Risker med stillasittande och fysisk inaktivitet på jobbet. Tommy Olsson, professor och överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Hur kan vi minska stillasittande tid på jobbet? Viktoria Wahlström, leg. sjukgymnast, projektassistent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Framtidens arbetsplatser – att utveckla friska och hållbara kontor. Susanna Toivanen, docent, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet.

Hur utformar vi kontor som hjärnan mår bra av? Cecilia Stenfors, fil. dr och postdoc, Aging Research Centre (ARC), Karolinska Institutet.

Ledarskapets koppling till kontorsmiljön. Christina Bodin Danielsson, tekn. dr, arkitekt, Kungliga Tekniska Högskolan.

Is perception of leadership influenced by office environment? Christina Bodin Danielsson m. fl, JCRE, vol. 15, no. 3/4, 2013.

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö i Örnsköldsvik. Magnus Haglund, kommundirektör, Örnsköldsviks kommun.

AktiKon – en studie av aktivitetsbaserad kontorsmiljö i Örnsköldsvik. Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare och docent, arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

 

11/3 Hand- och armvibrationer, Umeå, Hotell Björken

Anmälan och program

 

11/2 Arbetsliv och hälsa, Umeå, Folkets hus

Anmälan och program

Workshop

Sammanfattning 150211

Samband arbete och hälsa L Slunga J

Presentation Norbet

Ledarskap & hälsa M Nordin

Hjärnvänliga arbetsplatser S Nording

Hälsofrämjande arbetsliv M Bolin

Hälsofrämjande ledarskap & m T Stenlund

Hälsofrämjande verktyg L Slunga J