Kurser, konferenser, seminarier

UTBILDNINGAR 2019

28/2 Hälsoeffekter av svetsning, Umeå

Hälsoeffekter av svetsning, Umeå 2019-02-28.

13/2 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Östersund

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Östersund 2019-02-13.

12/2 Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall

Kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet, Sundsvall 2019-02-12.

12/2 Nätverksträff för ergonomer Norrland

Nätverksträff ergonomer Norrland, Umeå 2019-02-12.

UTBILDNINGAR 2018

6/12 Hälsoeffekter av svetsning

Hälsoeffekter av svetsning, Sundsvall 2018-12-06.

Konferens: Fysisk aktivitet och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa, Umeå 2018-1107–08.

24/10 MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete – OBS! FULLBOKAD

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete, Umeå 2018-10-24.

23/10 MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete – OBS! FULLBOKAD

MEBA – Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete, Umeå 2018-10-23.

3/10 Gravida i arbete

Gravida i arbete, Sunderby sjukhus Luleå 2018-10-03.

Presentationer 3/10

Gravida i arbete. Helén Bertilsson, Ingrid Liljelind och Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå.

4/9 Nätverksträff för ergonomer i Norrland

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, Umeå 2018-09-04.

Presentationer 4/9

Helkroppsvibrationer – grundläggande. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Helkroppsvibrationer och hälsoeffekter. Jens Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Äldre i arbetslivet – what’s out there. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Pensionspreferens. Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå.

Aktivitetsbaserade kontor. Viktoria Wahlström, inst. för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

Slutrapport AKTIKON.

22-23/5 Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Östersund, Clarion Hotel Grand

Fortbildning: Fukt i byggnaden, Östersund 2018-05-22–2018-05-23.

Presentationer 22-23/5

Fukt och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin Umeå.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas Yrkesdermatologen Umeå.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkesdermatologen Umeå.

Kap 1 – Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2 – Fukt i material och fukttransport. Anders Jansson, RISE.

Kap 3 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4 – Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5 – Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6 – Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7 – Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

18/4 Hand-armvibrationer, Österund, Hotell Clarion Grand

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Östersund 2018-04-18.

10/4 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Umeå, Umeå Folkets Hus

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Umeå 2018-04-10.

Presentationer ADA+ 10/4

ADA+. Therese Eskilsson, Tina Mårdvall, Sofia Nording – stressrehabiliteringen Västerbotten.

ADA+. Lisbeth Slunga Järvholm, arbets- och miljömedicin Västerbotten.

21/2 Spirometri, Umeå, Hotell Björken

Fortbildning: Spirometri. Umeå 2018-02-21.

Presentationer från 21/2

Spirometri FHV. Martin Andersson, arbets- och miljömedicin Umeå.

Spirometri. Helén Bertilsson, arbets- och miljömedicin Umeå.

6/2 Nätverksträff ergonomer Norrland, Sundsvall, Quality Hotel

Nätverksträff Ergonomer Norrland, Sundsvall 2018-02-06.

Presentationer från 6/2

Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta. Thomas Torstensson, Länssjukhuset Sundsvall.

Vibrationer och kyla. Daniel Carlsson, Länshälsan Sundsvall.

Vibrationsstickan Ergoarmmeter. Charlotte Lewis, arbets- och miljömedicin Umeå.

Handintensivt arbete. Gunilla Dahlgren, arbets- och miljömedicin Umeå.

23/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Sundsvall, Quality Hotel

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Sundsvall 2018-01-23.

24/1 Arbetsplatsdialog för arbetsåterång (ADA+), Östersund, OSD Kongress

Fortbildning: Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA+), Östersund 2018-01-24.

Presentationer ADA+ Sundsvall/Östersund 23 och 24 januari

ADA+ Sundsvall/Östersund. Lisbeth Slunga Järvholm: Arbets- och miljömedicin. 

ADA+ Sundsvall/Östersund. Therese Eskilsson, Sofia Nording, Maud Steneberg: Stressrehab.

UTBILDNINGAR 2017

15-16/11 Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, Umeå

Höstmöte AMM, Umeå 2017-11-15–16.

18-19/10 Fukt i byggnaden – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Luleå, Elite Stadshotell

Fukt i byggnaden, Luleå 2017-10-18–2017-10-19.

Presentationer från 18-19/10

Presentation Arbets- och miljömedicin Umeå. Berit Edvardsson, Arbets- och miljömedicin NUS.

Fukt och hälsa, i avvaktan på åtgärder. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Utredning och åtgärder vid fukt och mögel. Bo Glas, yrkes- och miljödermatologen NUS.

SWESIAQ-modellen. Bo Glas, Yrkes- och miljödermatologen NUS.

Kap 1: Fukt allmänt och fukt i luft. Anders Jansson, RISE.

Kap 2: Fukt i material och fukttransport . Anders Jansson, RISE.

Kap 3: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 1. Anders Jansson, RISE.

Kap 4: Tolkning av uppmätta värden och analyser. Anders Jansson, RISE.

Kap 5: Byggnadsdelar och riskkonstruktioner del 2. Anders Jansson, RISE.

Kap 6: Fuktskador och åtgärder. Anders Jansson, RISE.

Kap 7: Utredningsmetodik fuktskador och SWESIAQ-modellen. Anders Jansson, RISE.

11/10 Hand-armvibrationer, Kiruna, Hotell Scandic Ferrum

Fortbildning: Hand-armvibrationer, Kiruna 2017-10-11.

28/9 Ventilation och inomhusmiljö – Kurs för miljö- och hälsoskyddsinspektörer och fastighetsförvaltare, Umeå, Hotell Björken

Ventilation och inomhusmiljö, Umeå 2017-09-28.

Presentationer från 28/9

Introduktion ventilation och inomhusmiljö. Berit Edvardsson, Klinisk miljömedicin.

Presentation ventilation och inomhusmiljö. Lars Ekberg, CIT Energy Management AB.

5/9 Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå Stadshotell

Nätverksträff ergonomer Norrland, Luleå 2017-09-05.

Presentationer från 5/9

Genus. Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet.