Avtal om regionsjukvård

Årliga/fleråriga regionala avtal om regionsjukvård träffas genom regionförbundet gällande regionvård vid Norrlands universitetssjukhus och övrig länssjukvård och primärvård i norra sjukvårdsregionen. Avtalet om regionsjukvård reglerar utomlänsvården i norra regionen.

Regionvårdsavtal 2018

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr Verksamhetsplan 2018 och budget 2018
Fotnot nr 6:
4.4.11. Arbets- och miljömedicinsk verksamhet
Fotnot nr 7:
4.4.12. Regionalt Cancercentrum Norr
Fotnot nr 8:
4.4.18. Forskningspatienter
Fotnot nr 9: 4.4.19. Regional samverkansmodell flygläkarjour
Fotnot nr 9:
4.4.19. Regional samverkansmodell neonatala transportteamet
Fotnot nr 10:
4.4.21. Organdonationer – Uppdragsbeskrivning RDAS/RDAL
Fotnot nr 10:
4.4.21. Organdonationer – Finansieringsförbindelse RDAS/RDAL 2018-2020

Hänvisning till 4.4.1 Ekonomisk reglering -Faktureringsrutin för vidareremittering

Regionvårdsavtal 2017

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr verksamhetsplan 2017
Fotnot nr 11: 4.4.11. Arbets- och miljömedicinsk verksamhet
Fotnot nr 12: 4.5.12. Regionalt Cancercentrum Norr
Fotnot nr 13: 4.4.18. Forskningspatienter
Fotnot nr 14: 4.4.19. Regional samverkansmodell flygläkarjour
Fotnot nr 14: 4.4.19. Regional samverkansmodell neonatala transportteamet

Regionvårdsavtal 2016 

Fotnot nr 1: 2. RCC Norr verksamhetsplan 2016
Fotnot nr 9: 4.4.11. Arbetsmedicinsk regionverksamhet
Fotnot nr 10: 4.4.12 Miljömedicinsk kompetens
Fotnot nr 11: 4.5.14. Regionalt Cancercentrum norr
Fotnot nr 12: 4.4.19. Forskningspatienter

 

Regionvårdsavtal 2015

Regionvårdsavtal 2014

Regionvårdsavtal 2013