Regionala chefsamråd

Inom medicinska områden som bedriver högspecialiserad vård finns chefsamråd med representanter från vart och ett av landstingen/regionen. Chefsamråden har i sitt grunduppdrag att bidra till att utveckla vården i regionen.

Chefsamråden ska stödja införandet av nationella medicinska riktlinjer. Verka för att läkemedelsanvändningen är effektiv. Bevaka utbildning och forskningsfrågor och vara remissinstans/medicinsk expertgrupp. Förbundsdirektionen beslutar också om särskilda uppdrag till chefsamråden.

Generella uppdrag/riktlinjer
Generellt uppdrag chefsamråden beslutad 2012-05-22
Riktlinjer för chefsamråden beslutad 2012-02-29, reviderad 2016-12-07
Checklista- dagordning

Uppdrag 2014
Uppdrag chefsamråden 2014
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2014

Uppdrag 2015-2016/06
Uppdrag chefsamråden 2015-2016/06
Rapportmall 
Samlad redovisning av chefsamrådens rapporter 2015-2016/06

Uppdrag 2017
Uppdrag chefssamråden 2017
Rapportmall 2017

Ledamöter regionala chefsamråd (uppdaterad 2018-10-09)