Allmänkirurgi

Ledamöter regionala chefssamråd – Allmänkirurgi

Anna Warg – Region Jämtland-Härjedalen
Mikael Dahlberg – Norrbotten
Leif Israelsson – Västernorrland
Torbjörn Myrnäs – Västerbotten (sammankallande)
Amir Sherif – Representant Umeå Universitet

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06