Anestesi, intensiv, traumavård

Ledamöter regionala chefssamråd – Anestesi, intensiv-, traumavård

Caroline Starlander – Region Jämtland-Härjedalen
Per Marcusson – Region Norrbotten
Jonas Ruderstam – Region Västernorrland
Niklas Lindberg – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017