Barn-och ungdomsmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Barn- och ungdomsmedicin

Lars Westergren – Region Jämtland-Härjedalen
Yonas Tewolde Berhane  – Norrbotten
Anne Thelander – Västernorrland
Antti Holsti – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06