Bild- och funktionsmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Bild- och funktionsmedicin

Anne Hallqvist – Region Jämtland-Härjedalen
Johannes Arnesen – Norrbotten
Liselott Mafi – Västernorrland
Jörgen Strinnholm – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06