Bild- och funktionsmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Bild- och funktionsmedicin

Anne Hallqvist – Region Jämtland-Härjedalen
Johannes Arnesen – Region Norrbotten
Liselott Mafi – Region Västernorrland
Jörgen Strinnholm – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2015-2016/06
2014