Hjärtsjukvård

Ledamöter regionala chefssamråd – Hjärtsjukvård

Jan Hansson – Region Jämtland-Härjedalen
Lena Juntti-Larsson – Norrbotten
Per Blomström – Västernorrland
Magnus Hedström – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06