Hudsjukvård

Ledamöter regionala chefssamråd – Hudsjukdomar

Anette Herbertsson – Region Jämtland-Härjedalen
Adriana Herrera – Region Norrbotten
Anna-Karin Kjellberg Nenzelius – Region Västernorrland
Virginia Zazo – Region Västerbotten

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2015-2016/06
2014