Internmedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Internmedicin

Daniel Modin  – Region Jämtland-Härjedalen
Anneli Enblom-Larsson – Region Norrbotten
Christine Bylander – Region Västernorrland
Cecilia Mattsson – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag

Internmedicin 2017

Internmedicin 2015-2016/06
Endokrinologi 2015-2016/06
Gastroenterologi 2015-2016/06

Internmedicin 2014
Endokrinologi 2014
Gastroenterologi 2014
Lungmedicin 2014
Njurmedicin 2014