Käkkirurgi

Ledamöter regionala chefssamråd – Käkkirurgi

Peter Bodemyr – Region Jämtland-Härjedalen
Peter Arvidsson – Norrbotten
John Kristoffersen – Västernorrland
Carina Lundqvist – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsuppdrag