Kvinnosjukdomar

Ledamöter regionala chefssamråd – Kvinnosjukdomar

Eva Spetz – Region Jämtland-Härjedalen
Anna Pohjanen – Region Norrbotten
Marju Dahmoun – Region Västernorrland
Eva Innala – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2015-2016/06
2014