Laboratoriemedicin

Ledamöter regionala chefssamråd – Laboratoriemedicin

Kerstin Silver  – Region Jämtland-Härjedalen
Lena Norlund – Norrbotten
Ulf Jansson – Västernorrland
Ewa Lassén  – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06