Neurologi

Ledamöter regionala chefssamråd – Neurologi

Anna-Carin Roos  – Region Jämtland-Härjedalen
vakant – Norrbotten
Karin Dunberg – Västernorrland
Hans Lindsten – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06