Ortopedi

Ledamöter regionala chefssamråd – Ortopedi

Lars Holgén – Region Jämtland-Härjedalen
Anders Sundelin – Norrbotten
Johan Nilsson – Västernorrland
Ulrika Bergström – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06