Ortopedi

Ledamöter regionala chefssamråd – Ortopedi

Lars Holgén – Region Jämtland-Härjedalen
Anders Sundelin – Region Norrbotten
Johan Nilsson – Region Västernorrland
Ulrika Bergström – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2015-2016/06
2014