Primärvård

Ledamöter regionala chefssamråd – Primärvård

Anna Granevärn – Region Jämtland-Härjedalen
Camilla Andersson – Region Norrbotten
Brita Winsa – Region Norrbotten
Anna-Lena Lundberg – Västernorrland
Håkan Larsson – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag