Rehabilitering

Ledamöter regionala chefssamråd – Rehabilitering

Ann Axelsson – Region Jämtland Härjedalen
Fredrik Andersson (smärta) – Region Jämtland-Härjedalen
Stefan Stridsman – Region Norrbotten
Marianne Savela – Region Norrbotten
Dan Enoksson (smärta) – Region Norrbotten
Karin Dunberg  – Region Västernorrland
Hans Lindsten – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag

Smärtrehab 2017
Neurorehab 2017

Smärtrehab 2015-2016/06
Neurorehab 2015-2016/06

Smärtrehab 2014
Neurorehab 2014