Rehabilitering

Ledamöter regionala chefssamråd – Rehabilitering

Ann Axelsson, Fredrik Andersson (smärta) – Region Jämtland-Härjedalen
Stefan Stridsman, Marianne Savela, Dan Enoksson (smärta) – Norrbotten
Karin Dunberg  – Västernorrland
Hans Lindsten – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
Smärtrehab 2014
Neurorehab 2014

Smärtrehab 2015-2016/06
Neurorehab 2015-2016/06