Reumatologi

Ledamöter regionala chefssamråd – Reumatologi

Torgny Smedsby – Region Jämtland-Härjedalen
Maria Klosinska-Linder – Region Norrbotten
Christine Bylander – Region Västernorrland
Kristina Juneblad – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2015-2016/06
2014