Reumatologi

Ledamöter regionala chefssamråd – Reumatologi

Torgny Smedsby – Region Jämtland-Härjedalen
Maria Klosinska-Linder – Norrbotten
Christine Bylander – Västernorrland
Gerd-Marie Alenius – Västerbotten (sammankallande)

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2014
2015-2016/06