Strokesjukvård

Magnus Gibson – Region Jämtland-Härjedalen
Johan Niklasson – Region Norrbotten
Fredrik Björck – Region Västernorrland
Hans Lindsten – Västerbottens läns landsting

Redovisning regionalt planeringsunderlag
2017
2014