Sjukresor

För att arbeta med gemensamma frågor kring sjuktransporter finns en samverkansgrupp med representanter från de fyra norrlandstingen som sammanträder 2-4 ggr/år.

Sjuktransportgruppens uppdrag är samordning inom hela sjuktransportområdet, d.v.s. alla transportslag med både medicinska och ekonomiska frågor, inkl flygläkarjour.

I gruppen ingår:

Anita Secher, verksamhetschef, Region Jämtland-Härjedalen

Erik Sandström MLA Ambulanssjukvården, Region Jämtland-Härjedalen

Lars Norberg, verksamhetschef, Region Västernorrland

Thomas Blomberg, ambulansöverläkare, Region Västernorrland

Britt-Marie Nordström, Västerbottens läns landsting

Birgitta Lanhede, avdelningschef transport, Västerbottens läns landsting

Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvården, Region Norrbotten

Bengt Jakobsson, länschef akutsjukvården, Region Norrbotten

Annika Renström, förbundsekonom, Norrlandstingens regionförbund

Sammankallande: Anna Alm-Andersson, länssamordnare, Region Norrbotten