Tandvårdsgruppen

Samverkan i regionen vad gäller tandvård bedrivs i tandvårdsgruppen som består av tandvårdschefen från respektive landsting/region.

Gruppen tar fram och bereder överenskommelser om samverkan om specialisttandvård och samordning av övriga regionala tandvårdsfrågor.