Tandvårdsgruppen

Samverkan i regionen vad gäller tandvård bedrivs i tandvårdsgruppen som består av en tandvårdschef från varje landsting/region.

Gruppen tar fram och bereder överenskommelser om samverkan om specialisttandvård och samordning av övriga regionala tandvårdsfrågor.

I gruppen ingår:

Kristin Gahnström-Jonsson, Region Jämtland-Härjedalen

Annri Vesterlund, Region Västernorrland

Per Tidehag, Västerbottens läns landsting

Tomas Josefsson, Region Norrbotten