Klinisk miljömedicin norr

 

Arbets- och miljömedicin har ett kliniskt miljömedicinskt regionuppdrag från Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Regionverksamheten är utifrån ett Norrlandsperspektiv en gemensam expertresurs i miljömedicinska frågor och kan bistå vid exempelvis

  • riskbedömning av kemiska och fysikaliska miljöfaktorer,
  • riskkommunikation och information/rådgivning.

Den miljömedicinska regionverksamheten omfattar också direkt patient- och befolkningsrelaterade frågor som

  • utredning av miljömedicinska patientfall,
  • agerande när särskilda patient-eller befolkningsgrupper berörs av en miljöfråga.

kmn folder framsida
Klicka på bilden ovanför så kan du ladda ner en folder om vår verksamhet. Den är fyrsidig i vikbart A5-format.

Exempel på utredningar som Klinisk miljömedicin norr gör