Nationella programområden

Nationella programområden etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade modellen om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Nationella programområden består av experter med representation från samtliga sjukvårdsregioner som har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området. Gruppen består av deltagare från alla sjukvårdsregioner och en multiprofessionell sammansättning ska eftersträvas, liksom representativitet från så väl sjukhus- som primärvård.

Norra regionens representanter:

Nationellt programområde för Nervsystemets sjukdomar: Jonatan Salzer, Region Västerbotten

Nationellt programområde för kvinnosjukdomar och förlossningsvård: Eva Innala, Region Västerbotten

Läs mer om nationella programråd på SKL:s hemsida