Läkemedelsråd

Läkemedel utgör en stor andel av landstingens kostnader. Ett aktivt arbete för att minska kostnaderna är därför angeläget och pågår i samtliga landsting. Regionala läkemedelsrådet består av två representanter från varje landsting. Deras kartläggningar och jämförelser bidrar till landstingens kostnadsminskningar.

Läkemedelsrådet arbetar för att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt i regionen. Genom samarbete utvecklar och effektiviserar man också utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

I läkemedelsrådet ingår:

Karin Lindgren, läkemedelsstrateg, Region Jämtland-Härjedalen

Kristina Seling, ordförande läkemedelskommittén, Region Jämtland-Härjedalen

Lena Wiberg, samordnare läkemedelsenheten, Region Västernorrland

Carin Svensson, apotekare läkemedelsenheten, Region Västernorrland

Maria Lindström, ordförande läkemedelskommittén, Region Västernorrland

Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg, Västerbottens läns landsting

Bo Sundqvist, ordförande läkemedelskommittén, Västerbottens läns landsting

Marit Danell-Boman, verksamhetschef Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting

Jörn Schneede, Klinisk farmakologi Umeå, Västerbottens läns landsting

Linda Grahn, ordförande läkemedelskommittén, Region Norrbotten

Anders Bergström, läkemedelschef, Region Norrbotten