Kontakta oss


Miljömedicin norr
Postadress: Arbets– och miljömedicin norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Tel: 090-785 24 50 eller 090-785 24 51
E-postadress: amm@vll.se

Karl Forsell, överläkare
Tel: 090-785 27 56
E-postadress: karl.forsell@vll.se

Lars Modig, avdelningschef, yrkes- och miljöhygieniker
Tel:  090-785 23 79
E-postadress: lars.modig@vll.se

För ärenden som rör dig som patient,
använd 1177 Vårdguidens e-tjänster