Regionala resurscentrum för psykisk hälsa – RCPH

Regionalt resurscentrum psykisk hälsa är en stödfunktion som håller på att byggas upp för bland annat kunskapsstöd och utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

Enligt 2017 års överenskommelse Psykisk hälsa mellan regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska SKL stödja att det skapas en struktur som medverkar till att förstärka styrningen med kunskap inom området psykisk hälsa.

SKL tillförde under 2017 medel för att utveckla sex stycke regionala resurscentrum (RCPH) inom psykisk hälsa.

Överenskommelsen poängterar att den nya strukturen ska inbegripa både kommuner och landsting/regioner.

Läs mer: