Representanter i nationella organ

Norrlandstingens regionförbund medverkar i vissa nationella organ genom av Förbundsdirektionen utsedda företrädare; förtroendevalda och/eller tjänstemän.