Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK)

För att öka samverkan på nationell nivå finns Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) och NSK-region som är ledningsgrupp för de nationella programråden och utser ordförande, representanter och samverkar vid valet av experter.
Den Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) har etablerats som ett gemensamt forum på nationell nivå för myndigheter, SKL, hälso- och sjukvårdsregioner och vårdens professioner då det fanns ett behov av närmare samverkan.

NSK-region utgör ledningsgrupp för de nationella programråden och här finns representanter från de sex olika regionerna. Ett samarbete sker för att hitta arbetssätt och att skapa rutiner vid utvecklingen av de nationella programråden.

Norra regionens representanter:

  • Susanne Waldau, Västerbottens läns landsting
  • Monika Johansson, Region Västernorrland

Läs mer om nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning på SKL:s hemsida