Nationell styrgrupp och NT-råd för samverkan kring läkemedel

Alla landsting och regioner har anslutit sig till en samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Styrgruppen är beställarfunktion i landstingens samverkansmodell kring läkemedel: NT-rådet (nya terapier), livscykelfunktion, förhandlingsdelegation, marknadsfunktion, och samordningsfunktion. Styrgruppen är nominerad och beslutad av landstingsledningarna.

NT-rådet (nya terapier) har landstingens mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Beslutar också om vilka läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande inom samverkansmodellen.

Norra regionens representant i styrgruppen:

  • Jonas Claesson, Region Västerbotten

Norra regionens representanter i NT-rådet:

  • Anders Bergström, Region Norrbotten

Läs mer om samverkansmodellen på SKL:s hemsida