Nationella programråd

Kunskapsstyrning är ett centralt utvecklingsområde för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. SKL stödjer arbetet med nationella programråd för diabetes, stroke samt för astma och KOL.

Det kan beskrivas som ett systematiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå för att vården ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap. Kunskapen genereras på flera nivåer och det finns därför behov av systematisering och samordning.

De nationella programråden arbetar på uppdrag av landsting och regioner att med kunskapsstyrning arbeta för en jämlik vård med samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Sjukvårdsregionerna har etablerat en struktur med programråd för att gemensamt utarbeta nationella vårdprogram, ta initiativ till att förbättra vården, utarbeta mål/indikatorer för vårdens kvalitet och att följa upp vårdpraxis.

Nationella programråd för Diabetes

  • Elisabeth Sjöström-Fahlén, diabetessjuksköterska, Västerbottens läns landsting

Nationella programråd för Stroke

  • Per Wester, professor överläkare, Västerbottens läns landsting

Nationella programråd för Astma/KOL

  • Caroline Stridsman, sjuksköterska, Region Norrbotten

Läs mer om Nationella programråd på SKL:s hemsida