Kontakter

Kontakt med Norra sjukvårdsregionförbundet:

Besöksadress: Regionhuset, 901 89 Umeå
Postadress: Köksvägen 11, Regionhuset, 901 89 Umeå
Mejladress: norrlandstingen@regionvasterbotten.se  
Organisationsnummer: 222000-1651

 


Nina Fållbäck Svensson
Förbundsdirektör
nina.fallback.svensson@regionvasterbotten.se
090-785 7412
070-387 3661

Annika Renström
Förbundsekonom
annika.m.renstrom@regionvasterbotten.se
090-785 7413
076-136 3303

Birgitta Fransson
Förbundssekreterare
birgitta.e.fransson@regionvasterbotten.se
090-785 7411
072-710 7411

Helen Abrahamsson
Processledare endokrina sjukdomar
helen.abrahamsson@regionvasterbotten.se
070-346 9365

Susanne Waldau
Regional samordnare kunskapsstyrning
susanne.waldau@regionvasterbotten.se
070-398 8334

Åsa Matero
Processledare psykisk hälsa
asa.matero@regionvasterbotten.se
076-117 9137

Kristine Bergström
Processledare levnadsvanor
kristine.bergstrom@regionvasterbotten.se
070-248 27 56