Kontakter

Kontakt med Norrlandstingens regionförbund:

Besöksadress: Landstingshuset, 901 89 Umeå

Postadress: Köksvägen 11, Landstingshuset, 901 89 Umeå

Mejladress: norrlandstingen@vll.se


Nina Fållbäck Svensson
Förbundsdirektör
nina.fallback.svensson@vll.se
090-785 7412
070-387 3661

Annika Renström
Förbundsekonom
annika.m.renstrom@vll.se
090-785 7413
076-136 3303

Birgitta Fransson
Förbundssekreterare
birgitta.e.fransson@vll.se
090-785 7411
072-710 7411

Helen Abrahamsson
Processledare endokrina sjukdomar
helen.abrahamsson@vll.se
070-346 9365

Annika Serrander
Processledare Levnadsvanor
annika.serrander@rvn.se
073-274 7351