Politik

Förbundsdirektionen är Regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Tre vardera från landstingen.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter, en från varje landsting samt oppositionsrådet från ett av landstingen.

Förbundsdirektionen har inom sig utsett referensgrupper för folkhälsa och forskningsfrågor.

Ledamöter och ersättare i Förbundsdirektionen 2015-2018 (rev 2018-11-06)