Referensgrupp för folkhälsa

Förbundsdirektionen har angett folkhälsa som ett särskilt utvalt område för förbundets arbete. Till stöd för arbetet har en politisk referensgrupp tillsatts. Referensgruppen utvecklar regionens folkhälsopolitiska program inför beslut i Förbundsdirektionen. Gruppen består av en företrädare från respektive region. Regionernas tjänstemän i folkhälsosamrådet utarbetar underlag till referensgruppen.

I referensgruppen ingår:

Christer Siwertsson, Region Jämtland-HärjedalenHans Hedlund, Region VästernorrlandErik Lövgren, Region Västernorrland

Harriet Hedlund, sammankallande, Region Västerbotten

Agneta Granström, Region Norrbotten