Referensgrupper för forskning och folkhälsa

Folkhälsa och utveckling av forskning är två av de områden som Förbundsdirektionen prioriterat för mandatperioden. Som stöd för detta arbete utsågs under 2011 politiska referensgrupper för dessa områden.