Svenskt ambulansflyg

Från 2020 ska Svenskt Ambulansflyg sköta all ambulansflygverksamhet med flygplan i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Svenskt Ambulansflyg är ett etablerat kommunalförbund.

Upprättandet av Svenskt Ambulansflyg ger samordningsvinster och borgar för hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter för vård på lika villkor oavsett var i landet man bor – ett snabbt och säkert sätt att förflytta patienter som behöver specialistvård.

Norra regionens representanter:

  • Ledamot: Anders Öberg (s), Region Norrbotten
  • Ledamot: Peter Olofsson (s), Västerbottens läns landsting
  • Ersättare: Ann-Marie Johansson (s), Region Jämtland Härjedalen
  • Ersättare: Nicklas Sandström (m), Västerbottens läns landsting

Läs mer om Svenskt ambulansflyg