Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2018

Fastställd av Förbundsdirektionen den 27 september 2017

  • Arbetsutskott 2018-11-15
  • Förbundsdirektion 2018-12-04–2018-12-05 (Norrbotten)

Plan för beredningar och sammanträden 2019

Fastställd av Förbundsdirektionen den 19 september 2018

  • Arbetsutskott 2019-03-07
  • Förbundsdirektion 2019-03-27–2019-03-28 (Västernorrland)
  • Arbetsutskott 2019-05-02
  • Förbundsdirektion 2019-05-21–2019-05-22 (Norrbotten)
  • Arbetsutskott 2019-09-12
  • Förbundsdirektion 2019-10-01–2019-10-02 (Västerbotten)
  • Arbetsutskott 2019-11-14
  • Förbundsdirektion 2019-12-03–2019-12-04 (Jämtland)