Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2018

Fastställd av Förbundsdirektionen den 27 september 2017

Beredningsgrupp 2018-01-10, 2018-02-08, 2018-02-22
Arbetsutskott 2018-03-01

Förbundsdirektion

Västerbotten

2018-03-22
Beredningsgrupp 2018-03-21, 2018-04-17, 2018-05-15
Arbetsutskott 2018-04-26

Förbundsdirektion

Jämtland

2018-05-15–2018-05-16
Beredningsgrupp 2018-06-13, 2018-08-21-22, 2018-09-04
Arbetsutskott 2018-08-30

Förbundsdirektion

Västernorrland

2018-09-18–2018-09-19
Beredningsgrupp 2018-10-02, 2018-10-30, 2018-11-20
Arbetsutskott 2018-11-15

Förbundsdirektion

Norrbotten

2018-12-04–2018-12-05