Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2018

Fastställd av Förbundsdirektionen den 27 september 2017

  • Arbetsutskott 2018-03-01
  • Förbundsdirektion 2018-03-22 (Västerbotten)
  • Arbetsutskott 2018-04-26
  • Förbundsdirektion 2018-05-15–2018-05-16 (Jämtland)
  • Arbetsutskott 2018-08-30
  • Förbundsdirektion 2018-09-18–2018-09-19 (Västernorrland)
  • Arbetsutskott 2018-11-15
  • Förbundsdirektion 2018-12-04–2018-12-05 (Norrbotten)