Sammanträdesplan

Plan för beredningar och sammanträden 2019

Fastställd av Förbundsdirektionen den 9 september 2018 och reviderad Förbundsdirektionen den 5 december 2018

  • Arbetsutskott 2019-03-07
  • Förbundsdirektion 2019-03-27–2019-03-28 (Norrbotten)
  • Arbetsutskott 2019-05-02
  • Förbundsdirektion 2019-05-21–2019-05-22 (Västernorrland)
  • Arbetsutskott 2019-09-12
  • Förbundsdirektion 2019-10-01–2019-10-02 (Västerbotten)
  • Arbetsutskott 2019-11-14
  • Förbundsdirektion 2019-12-03–2019-12-04 (Jämtland)