Rekommendationer

Giotrif ARIL rekommendation 2015-02-25

februari 18, 2016

Giotrif ® afatnib Behandling med EGFR tyrosinkinasinhibitor afatinib (Giotrif ®), tabl., vid metastaserad lungcancer. Sammanfattande ställningstagande Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för…
Läs mer »

Abraxane ARIL rekommendation 2015-08-18

februari 18, 2016

Abraxane ®, paklitaxel Första linjens behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabine mot metastaserad pancreascancer hos vuxna individer. Sammanfattande ställningstagande Norrländska läkemedelsrådets…
Läs mer »