Sammanträden

Arbetsutskott 2019-03-07

Plats: Telefonmöte
Datum: 2019-03-07
Tid: 08.15

Förbundsdirektion 2019-03-27–2019-03-28

Anmäl dig här

Plats: Luleå
Datum: 2019-03-27 - 2019-03-28
Tid: Start kl 10.00 dag 1 och avslut kl 11.30 dag 2
Sista anmälningsdatum: 2019-02-26
Preliminärt program

Förbundsdirektion 2018-12-04–2018-12-05

Plats: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Datum: 2018-12-04 - 2018-12-05

Kvalitetsuppföljning 2017: Akademiska sjukhuset Karolinska universitetssjukhuset Sahlgrenska universitetssjukhuset Presentationer: Norra sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken – Elisabeth Karlsson Rapport om myalgisk…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2018-09-18–2018-09-19

Plats: Härnösand
Datum: 2018-09-18 - 2018-09-19

Presentationer: Norra regionens konsekvensanalys på nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Anna Kerstin Leijonklou Norra regionens konsekvensanalys på nationella…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2018-05-15–2018-05-16

Plats: Jämtland
Datum: 2018-05-15 - 2018-05-16

Presentationer: Uppföljning av det regionala folkhälsopolitiska programmet – Anna Fremnér Trombektomi vid akut stroke – Mats Brännström Regiongemensam målbild –…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2018-03-22

Plats: Umeå
Datum: 2018-03-22

Presentationer: Information från Regionalt Cancercentrum Norr – Anna-Lena Sunesson Information från gruppen Jämlik-Jämställd vård – Sofia Elwér Nationella riktlinjer Levnadsvanor…
Läs mer »