Sammanträden

Förbundsdirektion 2018-09-18–2018-09-19

Plats: Härnösand
Datum: 2018-09-18 - 2018-09-19
Sista anmälningsdatum: 2018-09-03

FD Huvudpunkter, anmälan och hotellbokning Rum är reserverade den 18-19 september. Bokning sker av respektive deltagare. Hotel Royal, Strandgatan 12,…
Läs mer »

Arbetsutskott 2018-08-30

Plats: Telefonmöte
Datum: 2018-08-30
Tid: 08.15

Förbundsdirektion 2018-05-15–2018-05-16

Plats: Jämtland
Datum: 2018-05-15 - 2018-05-16

Presentationer: Uppföljning av det regionala folkhälsopolitiska programmet – Anna Fremnér Trombektomi vid akut stroke – Mats Brännström Regiongemensam målbild –…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2018-03-22

Plats: Umeå
Datum: 2018-03-22

Presentationer: Information från Regionalt Cancercentrum Norr – Anna-Lena Sunesson Information från gruppen Jämlik-Jämställd vård – Sofia Elwér Nationella riktlinjer Levnadsvanor…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2017-12-07-2017-12-08

Plats: Hotell Bolinder&Munktell, Eskilstuna
Datum: 2017-12-07 - 2017-12-08

Presentationer: Presentation Uppsala-Örebro Samverkansnämnd – Börje Wennberg Presentation Norrlandstingens regionförbund – Mats Brännström Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – Andreas Eriksson  …
Läs mer »

Förbundsdirektion 2017-09-26-2017-09-27

Plats: Umeå
Datum: 2017-09-26 - 2017-09-27

Presentationer: Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr Yvonne Nilsson – Samarbete inom  norra regionen för läkemedelsförsörjning…
Läs mer »